“E-missie ontwikkeling :
waarheen, hoe en waarom?”

E-missie Ontwikkeling

eBusiness Development, oftewel het ontwikkelen van de gehele e-business, vraagt allereerst om een waardevolle en duidelijk herkenbare missie, een stabiele visie en een uitdagende strategie. Zonder identiteits- en koersbepaling worden e-marketinginstrumenten en de organisatie zelf in de praktijk onvoldoende effectief ingezet om de gewenste resultaten te behalen, en dat is zonde!

De Krijger Optimalisatie kan bij dergelijke vraagstukken functioneren als klankbord en sparringspartner voor ondernemers en managers. Gezien de snelle ontwikkelingen in e-commerce merken we steeds vaker dat dit het karakter krijgt van een on-going proces: hoe kunnen we contintue onze missie en visie waarborgen in een sterk veranderend online landschap? Pro-actief en vol vertrouwen inspringen op de laatste trends, het kán wanneer er een stabiele missie en visie en een hoogwaardige marketingmachine zijn gerealiseerd. Op die manier worden veranderingen getransformeerd in uitdagingen, in plaats van in bedreigingen. 

Bij e-missie ontwikkeling gebruiken we graag inspirerende (management-)modellen als kapstok, waaronder de 'logische niveaus' van Dilts & Bateson en de 'golden circle' van Simon Sinek

Wilt u ook een samenwerking aangaan met een marketingpartij die méér biedt op strategische ontwikkeling?